16 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της Έρευνας και Καινοτομίας επενδύει η ΕΕ την επόμενη διετία

14/10/2015

Εγκρίθηκε το νέο πρόγραμμα εργασίας για το διάστημα 2016-2017, με το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επενδύσει 16 δισ. ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας Ορίζοντας 2020. Το νέο πρόγραμμα εργασίας παρέχει δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, δημόσιων συμβάσεων και άλλων δράσεων, ενώ θα υποστηρίξει και μια σειρά διατομεακών πρωτοβουλιών.

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Φόρμα αναζήτησης