Εκδήλωση "Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση για Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα" στο HIF17

21/02/2017

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διοργανώνει εκδήλωση με θέμα "Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση για Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα" στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου Hellenic Innovation Forum (1-2 Μαρτίου 2017, Αθήνα, ξενοδοχείο Divani Caravel). Η εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Μαρτίου (10.45-12.00) στην Αίθουσα Vergina. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για Έρευνα, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα και οι σχετικές υπηρεσίες που παρέχει το ΕΚΤ προς την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας θα παρουσιάσει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COSME για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις καθώς και τη Χαρτογράφηση των επιχειρηματικών αναγκών των ελληνικών start-up επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, η Γεωργία Τζένου (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονίστρια του Enterprise Europe Network-Hellas) θα παρουσιάσει το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την Έρευνα & Καινοτομία της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, καθώς και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες και τα εργαλεία που παρέχει για την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, προς τις ελληνικές ερευνητικές ομάδες. Επίσης, θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για μεταφορά τεχνολογίας και προώθηση της επιχειρηματικότητας Enterprise Europe Network-Hellas, του μεγαλύτερου ελληνικού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης, μεταξύ των οποίων και η υπηρεσία διαχείρισης της καινοτομίας και συγκριτικής αξιολόγησης.

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Φόρμα αναζήτησης