Επιχορήγηση νέων διδακτόρων σε ερευνητικά κέντρα επιχειρήσεων από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

18/05/2015

Ένα καινούργιο πρόγραμμα επιχορήγησης νέων διδακτόρων για εξειδίκευση σε ερευνητικά κέντρα επιχειρήσεων προκηρύσσει το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη του πνεύματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε νέους Έλληνες επιστήμονες, στην καλύτερη διασύνδεση ακαδημαϊκής και βιομηχανικής έρευνας, καθώς και στην καταπολέμηση της "διαρροής εγκεφάλων" (brain drain) από την Ελλάδα.

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Φόρμα αναζήτησης