Οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία σε ημερίδες στη Θεσσαλονίκη

01/10/2015

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν δύο ενδιαφέρουσες ημερίδες στη Θεσσαλονίκη στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2015, με συνδιοργανωτή του Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και μέλος του δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network-Hellas. Οι συμμετέχοντες, ερευνητές και επιχειρηματίες, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με την ενσωμάτωση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις, καθώς και για τις δυνατότητες χρηματοδότησης από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και ειδικότερα από τον Ορίζοντα 2020, το πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Φόρμα αναζήτησης