Συνάντηση της Κοινοπραξίας του Enterprise Europe Network-Hellas για την περίοδο λειτουργίας 2015-2020

03/10/2014

Συντονιστική συνάντηση του Enterprise Europe Network-Hellas πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014, στον Βόλο, υπό τον συντονισμό του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ), εταίρου της Κοινοπραξίας. Στη συνάντηση, όπου θα συζητηθούν ενδιαφέροντα θέματα της προσεχούς περιόδου λειτουργίας του ελληνικού Δικτύου,  2015-2020, θα παρευρεθεί η κα Αργυρώ Καραχάλιου, εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, (συντονιστών  του Enterprise Europe Network-Hellas), καθώς και οι εκπρόσωποι όλων των φορέων που συμμετέχουν στην Κοινοπραξία.

Το Enterprise Europe Network αποτελεί το μοναδικό δίκτυο ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών “one stop shop” προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω της διεθνοποίησής τους. Το ευρωπαϊκό Δίκτυο αποτελείται από 70 κοινοπραξίες (συνολικά περίπου 600 οργανισμούς) σε περισσότερες από 54 χώρες (κράτη μέλη της ΕΕ, μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υποψήφια μέλη και τρίτες χώρες), 3.000 εξειδικευμένα στελέχη  και υποστηρίζεται από 17 ομάδες εμπειρογνωμόνων σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς.

Η επιτυχία του ελληνικού Δικτύου, η οποία αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οφείλεται στη μεγάλη εμπειρία των φορέων που συμμετέχουν στην Κοινοπραξία και των στελεχών τους, στη συνεργασία μεταξύ των εταίρων του Δικτύου με τη δυνατότητα του signposting των ερωτημάτων που τίθενται από τους ενδιαφερόμενους, καθώς και στην εξειδίκευση σε διαφορετικούς τομείς των στελεχών του Δικτύου, η οποία επιτρέπει  την αντιμετώπιση των περισσοτέρων προβλημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε συνεχείς έρευνες αξιολόγησης των υπηρεσιών του Δικτύου, το 85% των πελατών δηλώνουν πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που έλαβαν, και το  99% θα σύστηναν το δίκτυο σε συνεργάτες.

Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα της Ελληνικής Κοινοπραξίας για την περίοδο 2008-2014 περιλαμβάνουν 520 συμφωνίες διεθνικής επιχειρηματικής συνεργασίας, 45.500 απαντήσεις σε ερωτήματα ευρωπαϊκού περιεχομένου, 22.500  εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, 15.900 υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης για πρόσβαση σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και 480 διοργανώσεις (ή συμμετοχές) εκδηλώσεων μεταφοράς τεχνολογίας &  επιχειρηματικών αποστολών.

Για την περίοδο 2015–2020, το Δίκτυο θα χρηματοδοτηθεί από το COSME-Program for the  Competitiveness of Enterprises and SMEs,  ύστερα από προκήρυξη που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Ιανουαρίου 2014 και στην οποία συμμετέχει η ελληνική Κοινοπραξία με την υφιστάμενη δομή. Ο ρόλος του Δικτύου για το διάστημα 2015-2020 διευρύνεται, ώστε εκτός από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να υποστηρίξει και το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία "Ορίζοντας 2020".

Φόρμα αναζήτησης