Με μεγάλη προσέλευση και επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Hellenic Innovation Forum 2017

17/03/2017

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Hellenic Innovation Forum 2017, το πολυσυνέδριο για την καινοτομία που διοργάνωσαν η Ethos Media και ο ΜΚΟ SciCo - Science Communication στις 1-2 Μαρτίου. Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότερα από 1.200 άτομα, εκπροσωπώντας επιχειρήσεις, κρατικούς φορείς, επιστημονικά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα. Στα πάνελ των συζητήσεων συμμετείχαν διακεκριμένες προσωπικότητες από τον ελληνικό και διεθνή ακαδημαϊκό/ερευνητικό  χώρο, από την επιχειρηματική κοινότητα, την πολιτική, τον πολιτισμό. Το πολυσυνέδριο διεξήχθη με παράλληλες δράσεις, όπως κεντρικές ομιλίες και 4 Στρογγυλά Τραπέζια με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς ομιλητές, θεματικές ερευνητικές παρουσιάσεις σε 9 τομείς καινοτομίας, Εταιρικές Παρουσιάσεις Καινοτομίας και μια Έκθεση Καινοτομίας. Παράλληλες παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν από τις αρκετές επιτυχημένες ελληνικές επιχειρήσεις, από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Aθηνών και από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), το οποίο διοργάνωσε και ξεχωριστή εκδήλωση για τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για Έρευνα, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα και τις σχετικές υπηρεσίες που παρέχει το ΕΚΤ προς την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα. 

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

USEFUL LINKS